loader

Chính sách thanh toán

Chính sách thanh toán Công ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ và Phần Mềm Phổ Tuệ (Phổ Tuệ Software)

Chính sách thanh toán giữa Thành viên với khách hàng (gồm Thanh toán khi nhận hàng (COD – giao hàng và thu tiền tận nơi) & Thanh toán online qua thẻ tín dụng/ghi nợ/VNPAY/VietQR PayOS/PayPal). Thanh toán giữa Người mua và Website Photueshop.com
1. Thanh toán giữa Phổ Tuệ SoftWare với Khách hàng
Cách 1: Thanh toán khi nhận hàng (COD – giao hàng và thu tiền tận nơi):
Bước 1: Khách hàng tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ được đăng tin;
Bước 2: Khách hàng đặt đơn hàng trên website Photueshop.com;
Bước 3: Photueshop.com xác nhận thông tin Khách hàng;
Bước 4: Phổ Tuệ SoftWare chuyển hàng cho Khách hàng thông qua dịch vụ chuyển phát hoặc giao hàng trực tiếp qua website hoặc email quý khách đã đăng ký;
Bước 5: Khách hàng nhận hàng và thanh toán cho Phổ Tuệ SoftWare;
Cách 2: Thanh toán online qua thẻ tín dụng/ghi nợ/VietQR PayOS/PayPal:
PhỔ Tuệ SoftWare chấp nhận thanh toán thẻ của tất cả các ngân hàng tại Việt Nam với điều kiện phải là thẻ của thương hiệu thẻ Visa hoặc Master Card và VNPAY/VietQR.
Bước 1: Khách hàng tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ được đăng tin;
Bước 2: Khách hàng đặt đơn hàng trên Phổ Tuệ SoftWare;
Bước 3: Khách hàng lựa chọn tài khoản thanh toán và xác nhận thanh toán;
Bước 4: Phổ Tuệ SoftWare xác nhận thông tin Khách hàng;
Bước 5: Phổ Tuệ SoftWare chuyển hàng cho Khách hàng thông qua dịch vụ chuyển phát hoặc giao hàng trực tiếp qua website hoặc email quý khách đã đăng ký;
Bước 6: Khách hàng nhận hàng;
2.  Chính sách bảo mật thanh toán
2.1 Cam kết bảo mật
     Hệ thống thanh toán thẻ được cung cấp bởi các đối tác cổng thanh toán (“Đối tác Cổng thanh toán”) đã được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Theo đó, các tiêu chuẩn thanh toán thẻ tại Photueshop.com đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn bảo mật ngành.
2.2 Quy định bảo mật
-  Chính sách giao dịch thanh toán bằng thẻ quốc tế và thẻ nội địa (internet banking) đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật của các đối tác Cổng thanh toán gồm:
+ Thông tin tài chính của Khách hàng sẽ được bảo vệ trong suốt quá trình giao dịch bằng giao thức SSL (Secure Sockets Layer).
+  Chứng nhận tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu thông tin thanh toán (PCI DSS) do Trustwave cung cấp.
+  Mật khẩu sử dụng một lần (OTP) được gửi qua SMS hoặc Email để đảm bảo việc truy cập tài khoản được xác thực.
+  Tiêu chuẩn mã hóa MD5 128 bit.
+  Các nguyên tắc và quy định bảo mật thông tin trong ngành tài chính ngân hàng theo quy định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.
-   Chính sách bảo mật giao dịch trong thanh toán của Photueshop.com áp dụng với Khách hàng:
+  Photueshop.com cung cấp tiện ích lưu giữ token – chỉ lưu chuỗi đã được mã hóa bởi Đối tác Cổng thanh toán cung cấp cho Photueshop.com. Photueshop.com không trực tiếp lưu trữ thông tin thẻ khách hàng. Việc bảo mật thông tin thẻ thanh toán khách hàng được thực hiện bởi Đối tác Cổng thanh toán đã được cấp phép.
+  Đối tác thẻ quốc tế: Thông tin thẻ thanh toán của Khách hàng mà có khả năng sử dụng để xác lập giao dịch không được lưu trên hệ thống của Photueshop.com. Đối tác cổng thanh toán sẽ lưu trữ và bảo mật.
+  Đối với thẻ nội địa (internet banking), Photueshop.com chỉ lưu trữ mã đơn hàng, mã giao dịch và tên ngân hàng.
  Phổ Tuệ SoftWare cam kết đảm bảo thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo mật cần thiết cho mọi hoạt động thanh toán thực hiện trên Photueshop.com.